Photographer ARTHUR TSELISHCHEV @arthurtsofficial
Model Valentyn Korolkov @valentynkorolkov