Producer: Nura Menyaylova
Art Director: Kirill Zarin
Male Model: Dmitriy Zhuzhginov @@v.g.models
Photographer: Maxim Nesterov
Makeup Artist: Irina Akimenko