Urban Rythms

Wardrobe Stylist: Ismini Kimioni
Makeup Artist: JOANNA STELLA PAPATHANASIOU
Photographer: Aggelos Potamiano