Knaves

Stylist/Photographer/Retoucher: Anna Smirrnova
WB: @annvladimirovna_phst
Model: Arseny Shachin @@twigmodels
Model: Igor Berezhnoy @@twigmodels
Model: Dmitry Samsonov @@twigmodels
Stylist/Creative Director: Irina Koshechka
WB: @i.koshechka25.08
Model: Anton Umrikhin @@twigmodels
Makeup Artist/Hair Stylist: Ekaterina Kovadlo
WB: @kovadlo_makeup
Photographer: Anna Smirrnova