Alisa

Credits: Photographer: Alyona PukhanovaModel: Alina AkhmedovaModel/Fashion Designer: Elisaveta IvanovaFashion Designer: Evgeniya Frolova